[ Đồng Nhân : Truy Lăng ] 12 Ngày ( Hoàn )

Giới thiệu truyện:

Thể Loại : Đam Mỹ. Ngược nhẹ. Cổ Trang Tác Giả ( hờ ) : tao đây ^#^ Tác Giả ( Chính ) : Mặc Hương Đồng Khứu Tình Trạng : Từ Từ Tao Lết Số Chương : Chắc Là 12 Đòe Mòe. Cuối Cùng Tao Cũng Viết Được Một Bộ Đàng Hoàng * Tung Bông * Chúng Mày Cổ Vũ Tao Đi. * Tung Bông * Chỉ Cần Chúng Mày Không Đòi Đốt Nhà Tao Nữa Tao Sẽ Phát Thịt Cho Chúng Mày * Tung Hoa *

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: