[Đồng Nhân Văn] Băng Cửu (Băng Ca x Thẩm Cửu)

Đăng bởi: Os_Nightray

Cập nhật: 18-11-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nguyên tác: Nhân tra phản phái (Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện) - Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn; Đoản văn; Xuyên không (AU); Angst; Rape; OE Người viết: Nam Thành CP: Lạc Băng Hà (Băng Ca) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Warning: Có cảnh 18+ Disclaimer: Hai nhân vật hoàn toàn thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. A/N: Đồng nhân này dành viết tặng cho chị Zuki Yun. 😀 Nguồn: https://www.google.com.vn/amp/s/namthanhsg.wordpress.com/2017/12/30/dong-nhan-van-bang-cuu-bang-ca-x-tham-cuu/amp/

Danh sách chương: