Đông nữ sủng Xuân nam

Giới thiệu truyện:

hello, đây là tác phẩm đầu tay của mình....... Con trai chính thuận: Vương Âu Mẫn Con gái chính thuận: La Kiều Ân Và một số thành phần con ghẻ, con rơi khác... Nội dung sẽ phụ thuộc vào việc ăn ngủ,ỉa của mình... Mong các bạn sẽ thích

Danh sách chương: