Đồng Tính.

Đăng bởi: ChHli0809

Cập nhật: 10-11-2018

Tag:#dammi#sope


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

. Đồng tính? thì sao chứ? tôi cũng có quyền được yêu mà! tại sao lại rùn bỏ tôi chứ.....thật đáng ghét.......đáng ghét mà!!

Danh sách chương: