(Doraemon đồng nhân) Nobita thần hủy diệt

Giới thiệu truyện:

Một ngày nọ, có một thiên thạch rớt xuống trái đất. Thế giới thay đổi, thế giới giờ tồn tại phép thuật. Những người có phép thuật đều phải tham gia trường học phép thuật để đào tạo trở thành những pháp sư tài giỏi Nhưng tại chỗ thiên thạch rơi, có một người đã ở đó

Danh sách chương: