[Drop] Long Đấu Càn Khôn

Giới thiệu truyện:

Mục Trần Vũ, một cậu thanh niên bụi đời chợ lớn chưa biết mùi đời là gì, một ngày nọ gặp được cứu tinh của đời mình rồi sau đó liền trở thành người kế thừa của Long Đấu, mọi chuyện tiếp diễn ra sao thì vui lòng theo dõi tiếp~~

Danh sách chương: