Du Hành Tình Duyên

Giới thiệu truyện:

Hố sâu vạn trượng (😆) Tình trạng: Nghĩ tới đâu hay tới đó Tốc độ ra chương: tác siêng tới đâu viết chữ tới đó Tác phẩm đầu tiên mọi người có gì thì góp ý Mới viết nên không hay thì mọi người gạch đá thoải mái (đủ xây căn biệt thự là vừa 😁) Nc: Lãnh Thiên Tuyết(chắc vậy)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: