Du hành vô danh (Unknow)

Giới thiệu truyện:

Một tên tự nhận là Unknown G Ayato Cậu ta rất bá(tác thík). Cùng xem cuộc hành trình chán nản và có thể yên bình nào (Mình lần đầu viết truyện nên đc thì cho mình ý kiến viết nha ^.*). Chap 1 nếu ai hỏi thì cứ ghi tên truyện trên là đc hehe và thể loại truyện còn đang nghĩ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: