Du Y - Priest

Đăng bởi: Pan_Chan

Cập nhật: 13-07-2016

Tag:#bí#bíẩn#ăn#đammỹ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, tâm lý ảo cảnh, tay súng bắn tỉa công vs bác sĩ tâm lý thụ, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE. Chuyển ngữ: Lam Beta: ChanChan & Tiny Tình trạng bản gốc: Hoàn (61 chương + 2 phiên ngoại) Truyện có liên quan: Chung Cực Lam Ấn. Nên đọc Chung Cực Lam Ấn trước để hiểu rõ hơn về hệ thống lý luận không gian và các nhân vật trong Du Y Tình trạng edit: Hoàn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: