Danmei | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh

Giới thiệu truyện:

Nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Warnings: BDSM; H+ Rating: [MA] Pairings: Bùi Tiến Dũng x Hà Đức Chinh Status: Đang tiếp diễn Note: Truyện mượn hình ảnh nhân vật Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh hư cấu nên. Còn lại hoàn toàn đều là tác giả sáng tạo. Author by PHAN AN Feedback, please.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: