Đừng rời xa anh

Đăng bởi: htomyjoney

Cập nhật: 12-05-2018

Tag:#boylove#dammei#dammy


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mik viết truyện nhưng nhân vật hơi ảo tưởng chút. Thể loại :boylove, dam mỹ. Truyện kể bề cậu bé thiên thiên mập mạp yêu thầm hot boy thiên kỳ nhưng bị từ chối. 12 năm sau đó thiên thiên vô tình xin vào làm công ty của thiên kỳ, câu chuyện bắt đầu từ đó.... Truyện mik viết hơi nhạt thông cảm, chắc mình sẽ cho ớt và tiêu vào cho nó cay.

Danh sách chương: