Dương gia tướng thệ thủy biên thành (Phụ tử, huynh đệ, lịch sử, đại ngược, HE)

Giới thiệu truyện:

Hàng kinh điển. 🤓 Hàng cực hay. 🤓 Hàng best favorite. 🤓 Các cô nhà Mèo có ai coi phim "Thiếu niên Dương gia tướng" khoảng mười mấy năm trc chiếu chưa, xem bộ này lại có cảm giác chua xót lúc 7 anh em ra trận chỉ 1 người quay về ngày xưa đó. Khoảng 1/2 quyển đầu là nói về Dương đại tướng quân Dương Nghiệp và 7 người con trai, 1/2 quyển sau nói về cặp cha con Dương Duyên Lãng và Gia Luật Tông Nguyên con của công chúa Liêu quốc. Truyện Mèo tách chương cho dễ đọc chứ không dài, đã hoàn, đề cử nhảy hố! Nvc: Dương Nghiệp - Dương Duyên Lãng - Dương Tông Nguyên

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: