[EDIT]AllMin , NamJin - Love Yourself... Or Face YourSelf?

Giới thiệu truyện:

- Jimin... - Gì? - Bọn anh yêu em! - Yêu?! Khi một người phản bội nói lời yêu với bạn , bạn sẽ đối mặt với bản thân .... Hay tự yêu chính mình ? Lựa chọn Yêu họ?! - Love Yourself ... They :v Khi bạn , buông lời yêu với người bạn đã phản bội ... Bạn sẽ đối mặt với họ... Hay để họ yêu chính mình?! Lựa chọn tất cả?! - Love Yourself ... Her :)) "Truyện không có mục đích xúc phạm , trêu chọc hay chế giễu bất kì Tổ chức nào" 9/7/2018...

Danh sách chương: