[Edit] An Angel in You - Kinakokurumi (Wheesun/Wheesa/Hwabyul)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Kinakokurumi Editor: JeonNeezy Couple chính: WheeSun, WheeSa Couple phụ: HwaByul ___________ Những cơm mền sau đây sẽ bị xóa trên fic nếu: 1. Xúc phạm tác giả và editor 2. Gây war 3. Thô tục, bất lịch sự ____________ Muốn đóng góp ý kiến về nội dung hay phàn nàn điều gì xin inbox trực tiếp trên wattpad @Wheein1712 Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: