[EDIT_DAMEI] THIÊN QUAN TỨ PHÚC.

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Chủ thụ, tiên hiệp tu chân, rách nát thu gom ve chai tiên nhân thụ , thao thiên lật địa quỷ vương công , 1×1, HE. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Độ dài : 244 chương + 7 phiên ngoại. Bản gốc : hoàn . Bản QT : hoàn Bản dịch : Đang lết .| +_+" | Tình trạng cập nhật : 1 ngày 1 chương . ( chậm nhất 3 ngày 1 chương ) . Edit by : Tôn Huyền .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: