(Edit hoàn)Thần Mộc Nạo Bất Tẫn

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Thần Mộc Nạo Bất Tẫn Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, tiên hiệp, tu chân, 1×1, ấm áp, HE Nhân vật chính: Mạc Thiên Liêu, Thanh Đồng ┃ Phối hợp diễn: Rất nhiều Tình trạng bản gốc: Hoàn - 126 chương + Phiên ngoại Ngoại truyện : Chuyện ở tiên giới - Yuyin ( Phần ngoại truyện sau khi hai đứa thăng thiên) Link nhà edit: https://hiroshimi.wordpress.com/than-moc-nao-bat-tan/ Truyện k phải ta edit nhé, lưu lại vì muốn đọc thôi, reup chưa có sự cho phép của nhà, sẽ xoá khi chủ nhà yêu cầu!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: