[Edit - Hoàn] Tu Tiên Chi Phế Sài - Đả Cương Thi

Giới thiệu truyện:

Tên tạm dịch: Tu tiên củi mục Edit: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG muội muội và từ điển đệ đệ Thể loại: 1 x 1, tu tiên, cường cường, chủng điền, hài hước, HE ... Tình trạng bản gốc: Hoàn [168 chương] Tình trạng edit: Hoàn [9 chương cuối xem tại wordpress] Nguồn: raw từ Vns [http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=117311] °º·•⋅º°ο°º⋅•⋅º° Văn án: Phó Tu Vân: ta là phế sài, ta là phế Ngũ linh căn. Dịch Nhiên: ta cũng là phế sài, ta là phế kiếm tu. Phó Tu Vân, Dịch Nhiên: chúng ta là phế sài, chúng ta đều thảm như nhau, bảo bối này chẳng lẽ không nên thuộc về chúng ta sao? Thiên tài bị đánh bay: ... Ông nội nhà ngươi! rốt cuộc ai thảm hơn ai hả!? Ta không chống được ba chiêu đã bị các người đánh bay, các người lại nói các người là phế sài? Các người là phế sài vậy ta là cái gì? Ngu ngốc ư? Mặt đại năng bị đánh: Lúc trước là ai nói cho ta biết hai người này là một cặp phế sài? Đứng ra đây ta cam đoan không đánh chết ngươi!! Toàn bộ Tu Chân Giới: Cảm giác bị hai chữ phế sài này đùa giỡn rồi, tất cả mọi người không quá tốt! Nội dung nhãn: chủng điền văn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Phó Tu Vân, Dịch Nhiên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: đánh mặt thăng cấp tìm bảo. Lưu ý: Truyện edit chui, chưa xin phép tác giả, nên làm ơn đừng chuyển ver!! Tkssss~ !! Truyện chỉ được đăng ở wattpad này và trên wordpress: Nguyệt Huê Các.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: