[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách

Giới thiệu truyện:

Truyện hay, các nàng yên tâm đọc đi :)) KHOM LƯNG Tác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Trọng sinh, Xuyên không, Sạch, Sủng, Ngọt, 1vs1, HE Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên ... Có một câu nói rằng: Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không? Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!" ... Chỉ muốn nói là nam chính làm vua làm tướng ở bên ngoài nhưng đụng vợ cái là thành cún nhỏ ngay =))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: