[EDIT] (KOOKMIN) UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT, CƠN SAY THEO CẢ ĐỜI

Giới thiệu truyện:

Truyện này đã từng có một chị edit nhưng tìm lại thì hình như chị ấy đã khoá nick nên mình đã up lại ❗️truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả❗️nếu tác giả muốn xoá mình sẽ xoá❗️ Truyện gốc: Nhớ ra tên tôi chưa?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: