[Edit] Mạch thượng thùy gia thiếu niên lang

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tả Áo Kỳ Edit: Đường Lâm Thể loại: Cổ đại, thiếu gia đa tình phong lưu công x ôn hòa như nước hòa thượng thụ, niên hạ công, ngược công ngược thụ, nam nam sinh tử, HE Bản gốc: 86 chương chính văn + 14 phiên ngoại ( Đã hoàn thành) Tình trạng edit: lết từ từ Cover: Mèo Hoang LƯU Ý: Edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng k re-up, k chấp nhận chuyển ver (K cần hỏi mất công) :) LƯU Ý nữa: Là thể loại nam nam sinh tử, đã vậy còn là HÒA THƯỢNG. Bạn nào k thích có thể k đọc. Đừng buông lời cay đắng Lưu ý nữa nữa: Câu này lần nào cũng phải nói , má Đ cực lười, nhảy hố cẩn thận nhẫm phải mìn =))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: