[ EDIT ] MÃI YÊU EM NHƯ VẬY | MỘNG TIÊU NHỊ

Giới thiệu truyện:

❉ Độ dài: 90 chương Chính văn + 2 chương Phiên ngoại. ❉ Tình trạng edit: Đang tiến hành. ❉ Nội dung: Đô thị tình duyên, HE. ❉ Nhân vật chính: Hạ Mộc ♡ Kỷ Tiện Bắc. ➻ Bìa: Credit: @sacyeunu. ➻ Convert: Chihiro (Wikidich). ➻ Editor: Mina. ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: