🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch Converter: Gachuaonl Nguồn convert: Anrea96; wikidich.com Văn án: BOSS - - cao lớn uy mãnh, giàu có, khí chất soái dung mạo đẹp, tài năng ngút trời, trời thần đều hận.... Đó chỉ là sau khi họ thật sự trở thành BOSS. Nhưng cuộc đời vẫn luôn có trắc trở, Nửa đường xuất hiện ngã rẽ, trở thành vật hi sinh.... Thật ra, đây là một câu chuyện xưa kể về công cuộc dọn dẹp mớ rắc rối của các lão tổ tông đời trước.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: