(EDIT) ( NP - CAOH) Mỗi lần mở mắt đều bị bạch bạch bạch

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Mỗi lần mau xuyên trợn mắt đều bị bạch bạch bạch Tác giả: Cà phê nhân Convertor: meomeomeo299 ( Thịt bò hầm) Editor: thitvan Artist: Pixiv NARU ID 15866498 Lịch đăng : 1 chương / ngày --------------------------------------------- Thể loại: Hệ thống, xuyên nhanh, NP, cao H, nữ chủ động ---------------------------------------------- Văn án Xuyên qua nhất định phải làm vật hi sinh ?! Chuyện này đối với Nguyễn Kiều Kiều mà nói, nằm mơ! Ai bảo nàng trời sinh vô tâm vô phế, mặt dày vô sỉ làm chi. Nam chính cũng được, nam phụ cũng thế, còn không mau đem toàn bộ thân thể tốt đẹp giao ra đây! --------------------------------------- Thế giới thứ nhất: Nữ minh tinh thanh danh quét rác Thế giới thứ hai: Thiên kim hào môn bị vứt bỏ Thế giới thứ ba: Tiểu ma nữ không biết xấu hổ Thế giới thứ tư: Tiên nữ lưu lạc hồng trần

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: