Edit |Siêu Cấp Đại Não | Khoái xuyên

Giới thiệu truyện:

Tên gốc : Siêu Cấp Đại Não. Tác giả : Mộng Thiên Hàng. Tình trạng bản gốc : Hoàn thành. Tình trạng bản edit : Đang cố lết. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Dị thế , Tu chân , Dị năng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Ngược tra , Nghịch tập , Vả mặt , 1v1. Editor : Tử U Linh, Dior Đốm thuộc Mạn Bất Kinh Tâm điện. Bản edit phi thương mại thuộc về duy nhất Tử U Linh, Dior Đốm và Mạn Bất Kinh Tâm điện. wordpress : https://phactulamwithluv.wordpress.com/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: