[Edit] Tầm Hung Sách - Lương Thiền

Giới thiệu truyện:

Nguồn: https://anhhoachibich.wordpress.com/ml-tam-hung-sach/ Tác giả: Lương Thiền Edit: A Bích Thể loại: cổ trang, giang hồ, phá án, 1×1, HE. Văn án: Người giang hồ ai cũng biết gia chủ của hình danh thế gia Tư Mã Phượng là một chàng trai tốt. Người giang hồ ai cũng biết kẻ buôn bán tình báo Trì Dạ Bạch là thanh niên tốt. Người giang hồ còn biết hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Người hiểu chuyện thì hỏi Tư Mã Phượng "Trì Dạ Bạch là người như thế nào." Tư Mã Phượng vỗ tay cười nói: rất tốt, đương nhiên là rất tốt. Người hiểu chuyện lại hỏi Trì Dạ Bạch "Tư Mã Phượng là người như thế nào." Trì Dạ Bạch nghiêm túc nói: bản lĩnh không tồi, nhưng bản chất là một tên khốn kiếp. Nói ngắn gọn: Mọi người: biết ngay giữa hai người các ngươi có mờ ám , haha. Tư Mã Phượng: hy vọng mờ ám giữa chúng ta không bị người khác phát hiện. Trì Dạ Bạch: không, giữa chúng ta không có mờ ám.(mặt nghiêm túc)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: