[Edit] Trẫm không muốn sống nữa - Mặc Nhiên Hồi Thủ

Đăng bởi: goodbye__for_fear

Cập nhật: 02-06-2018

Tag:#hàihước


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Converter: lil_ruby Editor: Hàn Băng - https://thaonguyentientu.wordpress.com Link truyện: https://goo.gl/b1dPsB Nội dung: Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, sạch, HE Nhân vật chính: Sầm Duệ, Phó Tránh . Mỗi khi đêm xuống, Hoàng đế Cung quốc sẽ dâng ba nén hương, lúc còn sống chỉ mong có thể: Giẫm lên mặt Phó Tránh, ngược thân Phó Tránh, đập vỡ tư tưởng của Phó Tránh. Chỉ có như thế, ban ngày hoàng đế bệ hạ mới càng thêm cố gắng: Làm Phó Tránh kinh ngạc, làm Phó Tránh kinh ngạc, tiếp tục làm Phó Tránh kinh ngạc. Nhưng trên thực tế là, đấu cả đời với Phó Tránh khiến Sầm Duệ hiểu rõ một đạo lý: Không tìm đường chết sẽ không phải chết. [Một câu giới thiệu vắn tắt: Huyết lệ sử của nữ đế bi kịch mỗi ngày đều bị gian thần làm tức chết một trăm lần.]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: