[Edit] [Vmin] Thần Chết

Giới thiệu truyện:

Kim Teahyung x Park Jimin mong mọi người yêu thích♡♡ Đọc đi rồi biêt ♡♡♡♡♡ Chuyện mình Edit lại có sự cho phép của tác giả. Nhưng cũng mong các bạn đừng đem đi đâu nhé ◇◇♡

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: