[Edited] [Đam Mỹ] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Giới thiệu truyện:

Tác giả : Tàn Dương Phi Tuyết Tình trạng bản gốc: Hoàn 70 chương Tình trạng bản dịch: Đã xong. Editor: Kusawara Thể loại : Nguyên sang, thuần ái, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng. Chủ thụ, nhẹ nhàng. Bản edit chỉ được post duy nhất tại đây và Quỷ Hỏa: https://quyhoasite.wordpress.com/.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: