[Editing] Tra Vương Tác Phi - Thiển Thiển Đích Tâm

Giới thiệu truyện:

Tên khác: Tra Vương Tác Phi, Cặn Bã Vương Làm Phi, Vương Gia Cặn Bã Đẩy Ngã Phi. Nguồn: Tàng Thư Viện Converter: gachuaonl Editor: Caarmtus1510 Lịch post: đang cập nhật • Giới thiệu: Trạm vương gia của Đại Nguyên triều: Bàn về quyền thế: Hắn dưới một người, nhưng trên vạn người! Bàn về làm người: Vậy hắn là cao nhất, không ai bằng! Bởi vì hắn chính là kẻ biến thái nhất! Bảo vệ ngươi không có nguyên nhân, giết ngươi không lí do, hỉ nộ vô thường, lại vô cùng biện hộ. Cửu tiểu thư Dung gia: Bàn về dung mạo: mỹ mạo bây giờ không ai bằng, sau này cũng không! Bàn về tính tình: thuần khiết đến kinh thiên động địa, khóc chạm đến thủy thần! Đáng tiếc, những thứ đó đều là giả bộ. Khinh miệt ngươi không lí do, chôn ngươi không cần thương lượng, bất lương giả nhân giả nghĩa, vừa tà vừa ác! -------------

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: