Eldroath : Người máy David tại Dị giới

Giới thiệu truyện:

Trái Đất đã lụi tàn, giờ đây tàn dư cuối cùng của nền văn minh nhân loại, người máy David khởi hành, tìm kiếm sự thật đằng sau sự diệt vong của Trái Đất.

Danh sách chương: