Em Là Mảnh Ghép Cuối Cùng Anh Còn Thiếu

Giới thiệu truyện:

Cô và anh kết hôn do mai mối Thật ra trong lòng cô đã có hình bóng của anh từ lâu Anh nhận ra nhưng lại giả vờ ngu ngơ không biết Sau tất cả anh nhận ra cô là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: