Ép buộc(đam mỹ)

Giới thiệu truyện:

Anh à, anh không yêu em thì đừng ép buộc em nữa có được không...em không muốn mỗi ngày nhìn thấy anh đi cùng họ...họ ác lắm...họ ép buộc em phải làm mọi thứ...kể cả những thứ dơ bẩn nhất mà anh chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ"kinh tởm" Em sắp không chịu được nữa rồi...trái tim em cũng biết đau...nó đang bảo với em..."nó muốn ngừng...nó không muốn đập vì anh nữa..." Bao gồm: ba phần Thể loại: đam mỹ, ngược, ngược thân, ngược tâm,namxnam,sinh tử, cao H Không chuyển ver, reup,... Tác giả: HanClancy

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: