escape

Đăng bởi: Aldertken

Cập nhật: 21-06-2018

Tag:#hishimatarikka


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

chủ yếu làm truyện cho nhóm nhóm 7 người bị hội giáo satan bắt cóc đi đến một nơi ẩn sâu ko hề được thấy trên vùng đất này họ tìm cách thoát ra khỏi chốn này, nhưng nghe hay tin rằng có cô bé bị bọn chúng nhốt và chà đạp lên sự ngây thơ của cô:v và nhóm quýêt định đi cứu cô bé cùng với những tù nhân bị hại như họ:v

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: