[EXO COUPLES] THẾ GIỚI MỚI

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Ngô Minh Kỳ (#MK_). Như các EXO-L đã biết, việc EXO có siêu năng lực đối với các fan thì rõ rồi. Và mình-Minh Kỳ sẽ dựa vào các siêu năng lực của mấy anh mà viết nên tác phẩm này.

Danh sách chương: