Fairy Tail: Kẻ nắm giữ tiên cầu

Đăng bởi: Nhitulin

Cập nhật: 23-07-2018

Tag:#fairytail


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Lucy rồi khỏi hội trước sự bỡ ngỡ của mọi người. Mặc cho natsu và mọi người tha thiết xin cô ở lại, mặc cho những tiếng khóc của đồng đội. Cô vẫn đi. Lý do cô rời hội không ai biết ngay cả natsu đồng đội thân nhất của Lucy. Chỉ có Master, erza và Laxus biết đc lý do cô rời hội thôi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: