[Fanfic 12 chòm sao] Sống Cho Ngày Hôm Nay

Giới thiệu truyện:

Thế giới này mục nát thật rồi Đâu đó máu và nước mắt vẫn đang đổ, Ánh sáng mỏng manh lại biến mất nhường chỗ cho bóng đêm Những kẻ tội đồ đang đứng đó Cùng với tội lỗi chẳng nguôi kia Ta ngỡ như ánh sáng Đẹp đẽ đến nao lòng ... --- Art by artist Pixiv: Re°

Danh sách chương: