[Shinran] Yêu

Giới thiệu truyện:

By: Xanh {Mình chỉ là người chuyển ver} Thể loại: Sủng - Ngược - ?E Cái cuộc sống này, nhầm lẫn là chuyện bình thường. Nhưng mà, nếu nhầm lẫn mang lại cho chúng ta, để xem, người nắm giữ trái tim... Họ cũng thế thôi....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: