[Fanfic YZ] Kế Hoạch Có Biến

Giới thiệu truyện:

N.vật : Cảnh Du + Ngụy Châu T.loại : Đam mỹ HE . 1×1 . Ngọt ngược đều có _____________ Văn án : anh hại chết anh trai tôi . Tôi sẽ khiến anh đau khổ . ___________ Tại anh em không trả thù được . Đúng , do anh , nhưng cũng tại em mềm lòng mà ........ Anh dám nói thế à ? Là do em chấp nhận mà ..... Hoàng cảnh du 😈😈😈 Bảo bối ngoan anh sẽ cưng em suốt đời , nguyện làm thê nô cho em ... Dẹp đi , sến quá .... Nhưng em .. thích cái sến đó .... Đi thui bảo bối nhi ! Tới h lên thảm đỏ tân hôn dòi ... Chân em đứng cãi vs anh lâu quá nên mỏi , bế em nhá ??? 😃😃😃 Chuyện nhỏ , lên nào ... XUẤT PHÁT 🔚🔚🔚🔚🔚

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: