[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Hàn Thể loại: giả tượng, hành động, có ngược, có hài... Nhân vật: Không thuộc về tác giả Chú ý: Cốt truyện lấy ý tưởng từ bộ truyện "Truyền nhân Yuruki", nên khá khó hiểu, vào truyện sẽ giải thích sau... (^-^)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: