[fanfiction] [Kim Tae Hyung] [Girl x BTS] Đồ ngốc! Tôi thích em mất rồi!

Giới thiệu truyện:

Àn nhon, au là #Bunny, thật ra là au đã viết 1 fic đầu tay rồi mà vì vài lí do au phải xóa truyện T_T may là chưa ai xem nhiều. Fic mới này au sẽ ráng cho nhiều muối nhất có thể nên là mong mọi người xem vui vẻ có gì nhớ góp ý cho au cái nghen. Saranghye~~~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: