[fanfiction] [Kim Tae Hyung] [Girl x BTS] Đồ ngốc! Tôi thích em mất rồi!

Giới thiệu truyện:

[fanfiction] [Kim Tae Hyung] [Girl x BTS] Đồ ngốc! Tôi thích em mất rồi! By: Bunny (Đã hoàn thành và đang trong quá trình sửa chữa, đăng tải lại) Truyện hoàn toàn là do công sức và chất xám của Bunny vì vậy KHÔNG COPY, REUP dưới mọi hình thức.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: