[FF-JungKook & you] Là tình cờ hay định mệnh

Giới thiệu truyện:

Hãy tưởng tượng cuộc gặp gỡ thảm hoạ giữa bạn và JungKook xem. Thảm hoạ thương hoá ghét. (Thật ra là ấn tượng không tốt thôi) Truyện có 1 số từ ngữ khá nhạy cảm và vô duyên. Chắc là sẽ có H Không mang đi linh tinh khi chưa có sự cho phép của au. Không chuyển ver. Yêu. 😘 Start: 02/11/2017 End: chưa rõ. Ngoại truyện: chưa rõ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: