[FF YZ][H+] Đồ Chơi Tình Dục ? Không là Vợ !

Giới thiệu truyện:

Cao H dày nặng , SM , thịt văn , biến thái si tình công , MB lạnh lùng thụ N.vật : Hứa Ngụy Châu , Hoàng Cảnh Du N.dung : Cậu Hứa Ngụy Châu 18 tuổi làm MB tại quán The Time , do là học sinh nên cậu chỉ đến đó vào ngày chủ nhật Rồi một hôm anh và cậu gặp nhau Anh Hoàng Cảnh Du tổng tài danh tiếng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: