[ Fic 7A1 ] - Sự sống

Giới thiệu truyện:

" SỰ SỐNG .... nó còn nghĩa lý gì khi mà thực chất nó còn không tồn tại ? "̀ " Khi SỰ SỐNG và CÁI CHẾT đang rất sát nhau thì mày đừng nhường sự sống cho 1 ai khác vì chưa chắc đứa đó sẽ CHẾT , đôi khi ta trao đi cái gì đó thì nó lại là cái NGU của mình " " Cuộc đời ma ...̀ thành công thì ta tiến , thất bại thì ta đứng dậy và làm lại , nhưng chẳng có đứa muốn vùi đầu lên khi ai cũng muốn giết hại nó , vì nó sợ trước khi nó vùi đầu lên thì nó đã chết rồi " " Chết ? Nghe có vẻ ́ phi lý... bởi vì vốn dĩ tao có sống đâu ? ̀ Những thứ xung quanh đã giết tao từ lâu rồi , trong cuộc đời của tao chưa bao giờ có từ SỐNG cả "

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: