[Fic MinKookVYeon] Love Note

Đăng bởi: btsvkook1111

Cập nhật: 30-06-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nói về một cuốn sách có khả năng khiến người ghi tên và người bị ghi có một tình yêu mãnh liệt và không thể dứt nhau ra

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: