[fix] Long Vương Chi Hồn-The Soul Of Rexignis

Giới thiệu truyện:

Âm Dương Nhất Hòa, Bát Tinh Hội tụ, cũng là lúc...Đối đâu với Ác Quỷ xăm lăng Sự thật về...thế giới bên trong "Cánh Cổng"...

Danh sách chương: