[Full edit] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ (Thiên hạ đệ nhất gả) + Phiên ngoại

Giới thiệu truyện:

Thiên Hạ Đệ Nhất Gả (Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, ngược, OE Editor & Beta: Thư Duyệt, Y Phong Số chương: 206 chương + phiên ngoại (3 võng văn + 6 thư văn [HE]) Tình trạng: Đã hoàn Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com/2016/03/20/thien-ha-de-nhat-ga/ Nguyệt Xuất Vân Fanpage: www.facebook.com/NguyetXuatVan

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: