[Game #1] An

Đăng bởi: DamBangHoi

Cập nhật: 04-07-2016

Tag:#dambanghoi#dbh#game1#ăn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cho sẵn đoạn bên dưới, hãy viết thành một câu truyện ngắn. Yêu cầu chỉ là TRUYỆN NGẮN không quá 2000 từ, giải quyết được tình huống bên dưới. Có thể thêm nhân vật tùy thích tùy theo diễn biến câu chuyện. ________ [....] An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì. - Sao vậy? Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi. Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp: - An với tớ... quen nhau nhé? - Hả? - Tớ thích An! Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp. - An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau. [....]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: