Game of Claret [Tuyển]

Đăng bởi: Devil-of-Dark

Cập nhật: 13-11-2018

Tag:#valriss


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một cuộc chiến... Ma cà rồng thức tỉnh... Nội bộ nhiễu loạn... Kẻ chiến thắng và người thua cuộc...

Danh sách chương: