Gia đình 'bá đạo'

Giới thiệu truyện:

Gặp nhau mỗi ngày, chơi thân với nhau, và rồi lập thành gia đình!!!!!! Và câu chuyện học đường đầy'bi thương'bắt đầu :))))) Tác giả là ai trong truyện,tự tìm hiểu :)))))) Biên tập là bố nó, tìm được nó tìm được tao..... Enjoy....

Danh sách chương: