Giá như ngày đó tôi không gặp anh...

Giới thiệu truyện:

-Nếu tình cảm chỉ là phù du thì xin đừng làm tổn thương tình cảm đó. Tác phẩm: Giá như ngày đó tôi không gặp anh... Tác giả: Pông. Nhớ bình chọn và đừng đọc chùa nha.

Danh sách chương: